Marketing

marketing

ต้องบอกก่อนว่าการตลาดหรือ Marketing นั้นก็เป็นกระบวนการที่เป็นการสื่อสารสิ่งต่างๆ เพื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์หรือสินค้าในการบริการให้ลูกค้า ซึ่งบางครั้งมันก็ถูกตีว่าเป็นการใช้ศิลปะในการขายสินค้าการตลาดมีความสำคัญมากต่อองค์กร สำหรับคนที่ทำงานหรือทำหน้าที่เกี่ยวกับการตลาดนั้นจำเป็นที่จะต้องพบเจอ และรักษาลูกค้าไว้ให้ได้มันเป็นประโยชน์แก่องค์กรมาก ถ้าคุณมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้าและลูกค้าสนใจ ดังนั้นเพื่อลงกรณ์คุณควรที่จะรักษาลูกค้าไว้เพื่อสร้างองค์ประกอบต่างๆ และความสัมพันธ์การตลาดเพราะเขาบอกเลยว่าเราคนที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการตลาดนั้นจำเป็นที่จะต้องรับผิดชอบสิ่งต่างๆ เพื่อให้ประสบความสำเร็จทั้งด้านหน้าที่การงานและมันจะส่งเสริมให้เกิดความเติบโตทางธุรกิจในระยะยาว ดังนั้นการวางแผนการตลาดและพัฒนากลยุทธ์ต่างๆ จึงเป็นสิ่งที่ต้องทำ

เป็นอาชีพที่สำคัญมากไม่ว่าจะเป็นบริษัทหรือองค์กรใดก็ตามมักจะมีงานทั้งด้านการตลาดอยู่เสมอ เพราะนักการตลาดเป็นอาชีพที่ต้องบอกว่ามีความสำคัญมากต่อองค์กร และมันเป็นอาชีพที่เป็นจุดศูนย์กลางที่จะทำให้บริษัทหรือองค์กรเจริญก้าวหน้า หรือเดินไปข้างหน้าได้อย่างไม่มีปัญหาเพราะอย่างไรก็ตาม ต้องบอกเลยว่าจุดมุ่งหมายที่สำคัญของสายอาชีพนี้ก็คือทำอย่างไรก็ได้ให้สินค้า หรือบริการที่เป็นขององค์กรเราได้รับสิ่งต่างๆ และบรรลุถึงเป้าหมายความสำเร็จที่ได้ตั้งเอาไว้ 

ดังนั้นต้องบอกเลยว่านักการตลาดจำเป็นที่จะต้องมีความสามารถ และมีทักษะที่สูงและมีความเชี่ยวชาญในการคิดวิเคราะห์สถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงหน้าหรือวางแผนรับสิ่งต่างๆ เพื่อให้องค์กรหรือบริษัทของเรานั้นไม่ผิดพลาดหรือสามารถแก้ไขได้ทันท่วงทีอย่างไรก็ตามต้องคอยพัฒนาไม่ว่าจะเป็นสินค้า หรือบริการขององค์กรเพื่อให้ดีอยู่ตลอดเวลาจุดประสงค์หลักเลยก็คือ เพื่อความพึงพอใจและเป็นสิ่งที่ลูกค้าต้องการมากที่สุดอย่างไรก็ตามการตลาดในสมัยนี้มีการแข่งขันที่สูงมาก ดังนั้นคนที่จะมาเป็นนักการตลาดจำเป็นที่จะต้องรู้จักแก้ไขสถานการณ์ต่อหน้าต้องมีไหวพริบต้องรู้จักหาข้อมูลใหม่ๆ เพื่อที่จะได้ทันข่าวสารและสามารถพิกแพงเพื่อทำให้เกิดโอกาสแก่องค์กรได้ 

PR และ Marketing แตกต่างกันอย่างไร

ต้องบอกก่อนเลยว่าสำหรับการตลาดนั้นมันเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการตลาดโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นการบริการทั้งด้านสินค้าหรือโปรโมชั่นต่างๆที่มีความจำเป็น เพื่อที่จะทำให้เหล่าผู้บริโภคนั้นให้ความสนใจเกี่ยวกับสินค้าในองค์กรทำอย่างไรก็ได้ เพื่อให้มีการดึงดูดกลุ่มเป้าหมายให้มาสนใจสินค้าของเราจุดประสงค์หลักเลยก็คือ เพื่อสร้างยอดขายสร้างผลกำไรบวกทั้งการบริการที่ดีส่วนใหญ่แล้ว การตลาดนั้นจะทำงานอยู่ที่ประจำองค์กรต่างๆ แผนกนี้จะเป็นแผนกที่คอยวางแผนกำหนดงบประมาณ หรือต้องบอกว่าเป็นผู้ที่คิดทุกอย่างเป็นวางแผนการตลาด เพื่อให้ผู้บริโภคมีความต้องการและส่วนทางด้านพีอาร์นั้นจะต้องพบเจอผู้คนต่างๆ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่เป็นสายงานที่ต่อกัน ดังนั้นจะต้องเป็นผู้คอยช่วยส่งเสริมเพื่อให้ลูกค้าหรือผู้บริโภคมีความสนใจในสินค้าเรามากขึ้น โดยส่วนใหญ่แล้วอาชีพพีอาร์นั้นจะมีลักษณะงานที่กว้างมากกว่าไม่ว่าจะเป็นโฆษณาสินค้าหรืออธิบายสิ่งต่างๆ เกี่ยวกับองค์กร

สิ่งที่ต้องมีถ้าจะเป็นนักการตลาด

  • ความคิดสร้างสรรค์เชิงบวก อย่างไรก็ตามคนที่ทำอาชีพนักการตลาดจำเป็นที่จะต้องมีหัวคิดที่มีความสร้างสรรค์ เพราะจำเป็นที่จะต้องคิดอะไรใหม่ๆไม่เหมือนคนอื่นแหวกแนวอยู่เสมอบางครั้งสิ่งแปลกไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัว แต่อาจจะสร้างจุดสนใจและดึงดูดผู้บริโภคได้เป็นอย่างดีและสิ่งที่ไม่ซ้ำกับผู้ผลิตรายอื่นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตามนักการตลาดการจะเป็นแล้วอย่างไรก็ต้องรู้จักฝึกฝนและเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาจะได้มีประสบการณ์ใหม่ๆ ในการทำงานอยู่ตลอดต้องรู้จักสังเกตสิ่งต่างๆ รอบตัวไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่อยู่ในแวดวงในการทำงานของเรา หรือต้องมองตลาดว่าอะไรกำลังมาแรงต้องหมั่นติดตามข่าวสารอยู่สม่ำเสมอ เพื่อที่จะได้ทันเกมการตลาดสิ่งที่สำคัญเลยก็คือต้องมีความพยายามและมันจะทำให้คุณประสบความสำเร็จจากงานที่คุณทำได้อย่างแน่นอน
  • ทัศนคติที่ดี เนื่องด้วยอาชีพนักการตลาดนั้นเป็นสิ่งที่ต้องใช้ความชำนาญ และความสามารถทักษะทางด้านต่างๆเพื่อต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆเพราะเป็นงานที่ต้องเจอกับอุปสรรคที่เยอะพอสมควร ดังนั้นจะต้องมีใจสู้ต้องมีทัศนคติที่ดีเพราะถ้าเราพบเจอกับปัญหาในการทำงานสิ่งแรกที่เราจะทำเลยก็คือต้องไม่ยอมแพ้แล้วเราต้องพยายามอย่างไร ก็ตามความสำเร็จมันไม่มาหาคุณอย่างแน่นอนคุณจะต้องหมั่นฝึกฝน และเพิ่มทักษะได้อย่าปล่อยให้ความล้มเหลวมันมาทำให้เราไม่ก้าวหน้า ไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามความสำเร็จมันไม่ได้มาง่ายๆ อย่างแน่นอนดังนั้นคุณจะต้องมีความพยายามจนกว่ามันจะสำเร็จ
  • วิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์ นี่เป็นทักษะหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการทำงานด้านการตลาดเป็นอย่างมาก เพราะนักการตลาดจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์ให้เป็นที่หนึ่ง เพื่อที่จะได้สร้างสิ่งที่เรียกว่าประสบความสำเร็จทางการตลาดอย่างไรก็ตามทักษะการคิดวิเคราะห์หรือการหาข้อมูลต่างๆ เพื่อมาวางแผนรับมือกับทางตลาดไม่ว่าจะเป็นข้อมูลต่างๆ ที่เป็นของผู้ผลิตรายอื่นเราควรที่จะนำมาวิเคราะห์และปรับแปลงรูปแบบหรือเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ เพื่อให้การตลาดขององค์กรเราประสบความสำเร็จไม่เพียงแต่มองใกล้ๆ แต่นักการตลาดจำเป็นที่จะต้องมองและวางแผนในระยะยาวซึ่งเป็นสิ่งที่ดี
  • เข้าสังคม บางครั้งนักการตลาดจะต้องได้มีการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าบ้างไม่ว่าจะเป็นการนำสินค้า หรือโปรโมชั่นหรือสิ่งต่างๆ ไปนำเสนออย่างไรก็ตามคุณควรจะมีการเข้าสังคมที่ดีด้วยการใช้ทักษะต่างๆ และสิ่งที่สำคัญเลยสำหรับการพบเจอลูกค้าเลยก็คือคุณจะต้องรู้จักกาละเทศะอะไรควรอะไรไม่ควร และคำพูดที่ดีควรคิดก่อนพูดดังนั้นเราควรที่จะต้องศึกษาก่อนว่าลูกค้าของเราเป็นอย่างไรชอบ หรือไม่ชอบอะไรมันจะได้เป็นสิ่งที่ช่วยทำให้เราสามารถวางแผน เพื่อที่จะพูดคุยกับลูกค้าและทำให้ลูกค้านั้นพึงพอใจได้