Arhiva za kategoriju 'Izvodi i recenzije'

sep 10 2010

Kancelarijsko i arhivsko poslovanje

U drugom broju „Glasnika Udruženja arhivskih radnika Republike Srpske“ Gordana Vukša objavila je prikaz petog dopunjenog izdanja knjige „Kancelarijsko i arhivsko poslovanje – Priručnik za neupućene ili podsjetnik za upućene“. Prikaz knjige Kancelarijsko i arhivsko poslovanje

U drugom broju „Glasnika Udruženja arhivskih radnika Republike Srpske“ Gordana Vukša objavila je prikaz petog dopunjenog izdanja knjige „Kancelarijsko i arhivsko poslovanje – Priručnik za neupućene ili podsjetnik za upućene“.

Prikaz knjige Kancelarijsko i arhivsko poslovanje

Komentari su isključeni na Kancelarijsko i arhivsko poslovanje

sep 10 2010

Banjalučki šahovski klub – Spomenica 1926-1940

U drugom broju „Glasnika Udruženja arhivskih radnika Republike Srpske“ Bojan Stojnić objavio je prikaz knjige „Banjalučki šahovski klub – Spomenica 2916-1940“. Prikaz knjige Banjalucki sahovski klub

U drugom broju „Glasnika Udruženja arhivskih radnika Republike Srpske“ Bojan Stojnić objavio je prikaz knjige „Banjalučki šahovski klub – Spomenica 2916-1940“.

Prikaz knjige Banjalucki sahovski klub

Komentari su isključeni na Banjalučki šahovski klub – Spomenica 1926-1940

jul 29 2010

Propisi o elektronskom dokumentu

Kao i kod tradicionalnog dokumenta, za pouzdanost neposredno odgovara njegov stvaralac (originator). Kontrolu stvaranja, čuvanja i potpunosti dokumentacije on bi trebalo da obezbijedi u sistemu upravljanja dokumentima.

…Kao i kod tradicionalnog dokumenta, za pouzdanost neposredno odgovara njegov stvaralac (originator). Kontrolu stvaranja, čuvanja i potpunosti dokumentacije on bi trebalo da obezbijedi u sistemu upravljanja dokumentima. Nažalost, o tome u Zakonu nema ni riječi. Pošto primalac elektronskog dokumenta gotovo da i nema mogućnosti da kontroliše ovlašćenja njegovog stvaraoca, provjera pouzdanosti elektronskog dokumenta svodi se na provjeru elektronskog potpisa. Dakle, iz kontrole je praktično isključena provjera formalnih obilježja dokumenta…

(Propisi o elektronskom dokumentu, Društvo arhivskih radnika Tuzlanskog kantona, Arhivska praksa – 7, Tuzla, 2004, str. 102-110)

Komentari su isključeni na Propisi o elektronskom dokumentu

jul 29 2010

Kancelarijsko i arhivsko poslovanje organa uprae Republike Srpske – Stanje i perspektive

Vrijeme je nesumnjivo dokazalo da nadzor upravnog inspektora, kao vid naknadne kontrole, ne može da blagotvorno utiče na kvalitet sistema dokumentovanja. Pored toga, upravnom inspektoru nedostaje i neophodno arhivističko znanje za pravilno vršenje nadzora nad dokumentacijom.

…Vrijeme je nesumnjivo dokazalo da nadzor upravnog inspektora, kao vid naknadne kontrole, ne može da blagotvorno utiče na kvalitet sistema dokumentovanja. Pored toga, upravnom inspektoru nedostaje i neophodno arhivističko znanje za pravilno vršenje nadzora nad dokumentacijom. I na kraju, stvaranje dokumentacije, zajedno sa izdavanjem uvjerenja, spada u grupu materijalnih akata organa uprave pod zbirnim nazivom dokumentovanje. Značajno je naglasiti da je njihova karakteristika da ne produkuju neposredne pravne efekte. Kakva je tu, uopšte, svrha upravnog nadzora…

(Kancelarijsko i arhivsko poslovanje organa uprae Republike Srpske – Stanje i perspektive, Društvo arhivskih radnika Tuzlanskog kantona, Arhivska praksa – 8, Tuzla, 2005, str. 81-91)

Komentari su isključeni na Kancelarijsko i arhivsko poslovanje organa uprae Republike Srpske – Stanje i perspektive

jul 29 2010

Uredba o kancelarijskom poslovanju republičkih organa uprave kao osnov za standardizaciju i automatizaciju poslovanja

U uslovima svakodnevnih promjena neka od rješenja utvrđenih Zakonom o arhivskoj djelatnosti mogla bi da predstavljaju kočnicu. Sadašnja rješenja, čak i ekstenzivno tumačena, ukazuju na potrebu inoviranja ovog zakona.

…U uslovima svakodnevnih promjena neka od rješenja utvrđenih Zakonom o arhivskoj djelatnosti mogla bi da predstavljaju kočnicu. Sadašnja rješenja, čak i ekstenzivno tumačena, ukazuju na potrebu inoviranja ovog zakona.

Samo tako arhivi će nametnuti neophodnost svog prisustva već u fazi osmišljavanja informacionih sistema. Zatvaranjem očiju i neuključivanjem u tokove promjena arhivi bi mogli sami sebe da diskredituju i isključe i iz budućih centralnih informacionih sistema u kojima bi trebalo da predstavljaju osovinu na koju će se oslanjati brojne srodne djelatnosti (statistički zavodi, katastarski uredi, registarski sudovi i dr.)…

(Uredba o kancelarijskom poslovanju republičkih organa uprave kao osnov za standardizaciju i automatizaciju poslovanja, Savjetovanje arhivskih radnika BiH, Laktaši 2005)

Komentari su isključeni na Uredba o kancelarijskom poslovanju republičkih organa uprave kao osnov za standardizaciju i automatizaciju poslovanja

jul 29 2010

Recenzije za „Banjaluku koje ima i koje nema u 1000 slika“

Ova elektronska knjiga rezultat je istraživačkog napora dvoje autora, provjere nekih dosadašnjih spoznaja i istina, njihovih saznanja i zaključaka i pažljivog izbora iz ne baš velikog fundusa fotografije kao svjedočanstva.

…Ova elektronska knjiga rezultat je istraživačkog napora dvoje autora, provjere nekih dosadašnjih spoznaja i istina, njihovih saznanja i zaključaka i pažljivog izbora iz ne baš velikog fundusa fotografije kao svjedočanstva.

Naviknuti smo da na fotografiju gledamo kao na poželjan dekor u funkciji teksta. Ovaj put fotografija je prikazana kao svjedočanstvo zaustavljenog vremena, dok je tekst koji je prati sveden na neophodnu mjeru i predstavlja sažetu i provjerenu informaciju…

Prof. dr Đorđe Mikić

…Autori nam u elektronskoj formi prezentuju preko hiljadu fotografija i razglednica sa prizorima iz života grada – od najstarijih pa do onih koje su nastale juče. Za pohvalu su i urađene legende za sve fotografije. One su plod višegodišnjeg istraživačkog rada autora. Posebno je važno saznanje da postoje ljudi koji su u stanju da identifikuju i opišu skoro svaki značajniji objekat u Banjaluci u posljednjih sto godina…

Nebojša Radmanović

Komentari su isključeni na Recenzije za „Banjaluku koje ima i koje nema u 1000 slika“

jul 29 2010

Recenzija za „Pisarnicu organa uprave“

Kao što to i autor kaže, jedina svrha i cilj kancelarijskog poslovanja je zaštita dokazne snage akta sve dok se ovaj nalazi kod stvaraoca.

…Kao što to i autor kaže, jedina svrha i cilj kancelarijskog poslovanja je zaštita dokazne snage akta sve dok se ovaj nalazi kod stvaraoca. Samo dobro osmišljen i realizovan sistem kancelarijskog poslovanja čuva i obezbjeđuje objektivna svjedočanstva o životu države i društva našeg vremena.

Iako ovu temu tretira obimna literatura, čini se da joj autor prilazi na nov način…

Nebojša Radmanović

Komentari su isključeni na Recenzija za „Pisarnicu organa uprave“