jan 08 2012

Čime se bavim

Ako ste …

• Rukovodilac sektora za opšte poslove
• Administrator sistema
• Šef pisarnice
• Projektant sistema
• Radnik u pisarnici
• Rukovalac dokumentacijom

I ako …
• Ustrojavate sistem upravljanja dokumentarnom građom
• Donosite opšti akt o upravljanju dokumentarnom građom
• Utvrđujete plan klasifikacionih oznaka
• Utvrđujete listu kategorija dokumentarne građe sa rokovima čuvanja
• Donosite politiku bezbjednosti informacija i pravilnik o informacionoj bezbjednosti,
• Donosite pravilnik o zahvatanju, konvertovanju i čuvanju dokumentarne građe u digitalnom obliku
• Uvodite standard ISO 15489 – Upravljanje dokumentacijom
• Testirate elektronski sistem kancelarijskog poslovanja

Ili …
• Arhivirate konvencionalnu i/ili nekonvencionalnu dokumentaciju
• Sređujete dokumentarnu i arhivsku građu
• Izdvajate radi uništenja bezvrijedan materijal
• Ustrojavate evidencije o dokumentarnoj i arhivskoj građi
• Namjeravate da obezbijedite vitalnu dokumentaciju
• Digitalizujete i/ili mikrofilmujete dokumentaciju
• Ili jednostavno tražite dokumente

Povjerite …
ove poslove Agenciji za kancelarijske usluge „Mačkić“ s. p. (vl. Goran Mačkić), Banjaluka, Tihomira Damjanovića 12.

Komentari su trenutno onemogućeni.

Trackback URI |

-->